Predmet Konkurentné programovanie je určený pre študentov tretieho ročníka. Obsahovo predpokladá absolvovanie predmetu PAZ1c, ale formálne závisí iba od predmetu PAZ1a.