Obhajoba záverečných projektov bude niekedy v polke novembra. Je potrebné mať vypracované zadanie pre viacvláknový program a jedno zo zadaní pre distribuovaný program.

V prípade neobhájenia jedného alebo oboch zadaní z prvého termínu bude k dispozícii opravný termín v decembri. Na opravnú obhajobu treba doniesť vypracované zadanie viacvláknového programu a jedno zo zadaní pre distribuovaný program + ďalšie iné vypracované trestné zadanie pre distribuovaný program za každý neobhájený program z prvého termínu.

Ďalšie termíny nebudú.