Obhajoba záverečných projektov bude v štvrtok 8.12.2022 od 7:05 cez MS Teams. Je potrebné mať vypracované zadanie pre viacvláknový program a jedno zo zadaní pre distribuovaný program.

V prípade neobhájenia jedného alebo oboch zadaní z prvého termínu bude k dispozícii opravný termín v štvrtok 22.12.2021 od 8:00 cez MS Teams. Na opravnú obhajobu treba doniesť vypracované zadanie viacvláknového programu a jedno zo zadaní pre distribuovaný program + ďalšie iné vypracované trestné zadanie pre distribuovaný program za každý neobhájený program z prvého termínu.

Ďalšie termíny nebudú.